Grener

Westerngrener

 

Reining
Reining kalles ofte westernridningens dressurgren og er en gren hvor man har skilt ut øvelsene som finnes i det daglige rancharbeidet med kveg, og satt det sammen til et mønster. Det finnes 13 ulike mønstre, hvor alle inneholder galoppvolter i ulike størrelser og tempo, galoppbytter, sliding stops (glidende stopp), rollbacks (180 graders vending og direkte opp i galopp), spins (frampartsvending i høyt tempo) og rygging. Reining har fått status som en gren under FEI, det Internasjonale rytterforbundet, og er dermed en av de olympiske ridegrenene.
I reining skal hesten villig ris og kontrolleres med svært lite eller ingen synlig motstand. Plusspoeng gis for mykhet, finesse, innstilling, kvikkhet og bestemthet under utførelse av de forskjellige bevegelsene. Poeng i reining skal ligge på en skala fra 0 til ubegrenset, med 70 som en gjennomsnittspestasjon.
I Norge finnes organisasjonen NRHA Norway (National Reining Horse Association, Norway) som jobber aktivt med å promotere grenen og holde medlemmr og andre interesserte oppdatert om stevner, arrangmenter, resultater mm. Du kan lese mer på foreningens hjemmeside eller Facebookside, som oppdateres jevnlig.

Hunter Under Saddle
Hunter Under Saddleklassen ligner på western pleasure i utførelse. Alle deltakerne rir samtidig på firkantsporet og viser hestens gangarter. Den store forskjellen er utstyret man rir i. I denne klassen ris det nemlig i engelsk utstyr. Det vil si lyse ridebukser, skjorte, ridejakke, hjelm og engelsk sal og hodelag. Det er hestens gangarter og form, og rytterens sits som blir bedømt. Hunter under saddle-klasser kalles også noen ganger Hunt Seat Equitation.

Western Riding
I western riding rir deltakerne én og én et mønster for dommeren som inneholder alle gangarter, tempovekslinger, galoppbytter, rygging og bomarbeid. Det er hestens gangarter, galoppbytter, respons på signaler og temperament som blir bedømt. Det kreves en hest som bærer seg godt og en rytter som rir godt teknisk.
Western riding er en oppvisning av en følsom, veldressert, fri og lettbevegelig hest. Hesten skal bedømmes med hensyn på gangartenes kvalitet, galoppskiftene, respons på rytterens signaler, opptreden, tilgjengelighet og intelligens.

Ranch Riding
Ranch Riding er en rideklasse hvor ekvipasjen rir et gitt mønster som innholder ulike momenter. Ordet ranch betyr at klassen er ment å vis en arbeidende hests holdning, innstilling og bevegelser. Hestens prestasjon skal uten begrensningr etterligne en ranchhest arbeide utenfor arenaen. Klassen skal vise hestens muligheter til å arbeide kontrollert i et arbeidstempo. Lett kontakt med hestens munn skal premieres. Hesten skal ikke vises på lang tøyl. Det er i første grad hestens svar på hjelpere, arbeidsvilje, utførels av mønstret og kvaliteten på hestens bevegelsr som skal bdømmes. De ulike mønsterene som brukes i ranch riding finnes i WRANs regelbok.

Versatile Horse
Versatile Horse er en klasse som inneholder momenter både fra trail, western riding, western pleasure og reining. Klassen har blitt til for å vise hestens allsidighet og er en krevende klasse som krever en velridd og lydhør hest. Klassen består av et mønster som ris én og én. Det legges stor vekt på ekvipasjens helhetsinntrykk. I USA kalles grenen Super Horse. Et vanlig mønster her består av en grind, trave over bommer, rygge et L-formet hinder, fatte galopp og gjøre flyvende bytter. Øket trav og utførelse av ulike reiningmomenter.

Western Pleasure
I western pleasure rir alle deltakerne samtidig på firkantsporet og skal vise hesten i skritt, trav (jog) og galopp (lope). Det er hestens gangarter som blir
bedømt og man skal vise at hesten er myk, følsom og kan ris med forholdsvis løs tøyle og uten synlige hjelpere.
En god pleasurehest har et fritt, flytende steg av god lengde sett i forhold til dens bygning. Den skal tilbakelegge en god distanse uten å bruke for mye energi. Den skal være villig og myk når den blir bedt om å skifte gangart. Maks. poeng gis til den flytende, balanserte og villige hesten som gir uttrykk av å være i god form og en fornøyelse å ri.

Trail
I trail skal hest og rytter skal forsere et antall hinder på banen. Hinderene skal symbolisere utfordringer man kan støte på i skog og mark, slik som en grind, bru og stokker. Banen skal bestå av minst seks ulike hindere og alle gangarter skal vises. Obligatoriske hinder er rygging, ri over minst fire bommer, og åpne, passere gjennom og lukke en grind. Klassen blir bedømt ut fra hestens evne til å forsere hinderne med lydighet, intelligens og samarbeidsvilje.
Poeng i konkurransesammenheng blir gitt til de hester som viser evne til å gå på egen hånd gjennom banen når hindernes vanskelighetsgrad tillater det, og som villig lystrer rytterens hjelpere når de mer vanskelige hinderne krever det.

Ranch Trail
Ranch Trail er relativt likt Trail, bare med litt andre type hinder. Hinderne skal symbolisere momenter man kan møte i løpet av en vanlig arbeidsdag på en ranch, og om mulig skal det brukes realistiske og naturlige hinder. Terreng og natur kan være en del av løypa. Eksempler på hinder er grind, bru, ri over stokker, dra et objekt etter hesten, vannhinder og gå på hestehenger. Hesten bedømmes etter utførelse og villighet til å løse oppgavene den får.

Det arrangeres jevnlige ranch trail treninger på Stall Gaustad i Nittedal som er blitt veldig populære. I tillegg har Hadeland Western Riders også en egen, fast ranch trail bane med mange spennende hindere hvor det også arrangeres treninger.

Western Horsemanship
I western horsemanship skal deltakerne først ri et mønster alene for dommeren. Mønsteret kan inneholde rygging, vending, holdt og overganger i alle gangarter, også galoppbytter. Dertter skal alle ekvipasjene ri på firkantsporet samtidig, slik som i western pleasure. I western horsemanship er det rytteren som bedømmes. Det blir lagt vekt på ridedyktighet, sits og hjelpere.

Den idelle horsemanship oppvisning er ekstremt presis, med hest og rytter arbeidende i fullstendig harmoni. De skal utføre hver manøver med minimale hjelpere og kommandoer.

Barrel Racing
I denne grenen skal hest og rytter på kortest mulig tid ri rundt tre tønner i et kløvermønster. Det ris to heat og den deltakeren med kortest sammenlagt tid vinner.

I Norge finnes Facebook-gruppen Barrel Racing Norway hvor det legges ut informasjon om treninger, stevner og annet innenfor grenen.

Pole Bending
Pole Bending er en tidsgren hvor ekvipasjen skal ri sikksakk mellom seks pinner på kortest mulig tid. Den raskeste ekvipasjen, som ikke velter noen av pinnene, vinner. Grenen er relativt ny i Norge, men finnes på flere stevner i Sverige.

Roping
Roping er en tidsgren hvor rytteren skal fange en kalv med lasso fra hesteryggen på kortest mulig tid. I Norge og resten av Skandinavia brukes det ikke levende kveg i konkurranser i roping, men det bukes i stdet en såkalt dummykalv som trekkes etter en ATV. Roping er delt inn i flere ulike klasser:

Breakaway roping: I denne klassen er lassoen festet i en tynn snor til salhornet. Når rytteren treffer med lassoen rundt dummyens hals og tauet strammes, løsner lassoen fra salhornet og tiden stoppes. Dette er ofte en prøve-på eller nybegynnerklasse.

Dummy Stopping: I denne klassen skal rytteren treffe med lassoen rundt dummyens hals, slå en dally rundt salhornet, stoppe hesten og dra dummyen av sleden. Når dummyen er dratt av sleden og tauet er stramt stoppes tiden.

Dummy Roping: I denne klassen er lassoen festet til salhornet. Når rytteren treffer med lassoen rundt dummyens hals, skal hesten stoppe og rytteren gjøre et avsteg for så å løpe bort og ta på dummyen. Tiden stoppes når rytteren tar på dummyen og tauet mellom dummyen og hesten fortsatt er stramt.

Dummy Tying: I denne klassen er lassoen festet til salhornet. Når rytteren treffer med lassoen rundt dummyens hals, skal hesten stoppe og rytteren gjøre et avsteg, for så å løpe bort til dummyen og knyte sammen minst tre av dens bein med en såkalt “pigging string” som rytteren har med seg. Når beina på dummyen er knytt sammnen og deltakeren signaliserer dette ved å løfte hendene i været, stopper tiden.

 

Kveggrener


Cutting

I cutting får ekvipasjen 2.5 minutter på seg til å vise frem hestens evne til å skille ut enkeltdyr fra en kvegflokk og holde det atskilt fra resten av flokken. Straks dyret er skilt ut fra flokken skal hesten få løse tøyler og arbeide med å holde dyret atskilt fra flokken selvstendig, uten innblanding fra rytter.

Herdwork er en enklere variant av cutting, her skal hesten ris med trinsebitt og to hender og rytteren kan til en viss grad guide hesten med tøyler og sjenkler.

Working Cowhorse
Working Cowhorse kalles også for reined cowhorse og er en todelt klasse. Deltakeren skal først ri et reiningmønster og deretter arbeide et enkeltdyr fra en kvegflokk alene på banen. Rytteren skal holde dyret på kortsiden av banen (boksing) lenge nok til å vise hestens evne til å holde dyret kontrollert på kortsiden. Deretter skal dyret drives ned langsiden av ridebanen og vendes minst én gang hver vei. Så skal rytteren drive dyret ut på den åpne delen av arenaen og sirkle den minst én gang i hver retning. Plusspoeng gis til en hest som er lydig, rask, myk og smidig i hvert moment og som kan arbeides under høyt tempo, men under kontroll.

Team sorting/Ranch Sorting
Team sorting kalles også for Ranch Sorting og går ut på at et lag med to deltakere skal flytte en kvegflokk i en åttetallsformet innhegning fra den ene sirkelen og til den andre sirkelen i en gitt rekkefølge og på kortest mulig tid.

Team Penning/Cattle Penning
Team Penning består av et lag på tre ryttere som skal skille ut og drive tre dyr merket med samme tall eller farge, ut fra kvegflokken og inn i en egen innhegning på raskest mulig tid.

Grenen Cattle Penning finnes på enkelte svenske stevner. Her konkurrerer man én og én med å skille ut ett dyr fra kvegflokken og drive den inn i en fanghekk på andre siden av banen på kortest mulig tid.

 

Showgrener


Showmanship at Halter

Showmanship er en leieklasse der hesten håndteres fra bakken i grime. Hesten skal leies et gitt mønster som kan inneholde skritt, trav, stopp, rygging, vendinger og oppstilling for dommer. Alle deltakere er inne på arenaen samtidig, men mønsteret vises enkeltvis for dommeren. Det er «handleren» (den som viser hesten) som bedømmes, og det legges vekt på hvordan han/hun kan håndtere, klargjøre og stille ut hesten sin.

Trail In Hand
Trail In Hand er en leieklasse hvor deltakerens evne til å forberede og leie hesten sin i grime gjennom en trailbane bedømmes. Bedømmingen skal utgå fra den vanlige Trail rideklassen.

All tekst klippet fra wran.no