Klubbens historie

Klubbens historie
fra den spede start.

Under konstruksjon.

Under konstruksjon.

Klubben ble startet opp den 30. april 1998 og fikk da navnet Drammen Western Riders.