Trail/Miljøtrening på Komnes ridesenter, 30. september

Trailbane blir lagt fra 11.00 til 13.00. Etterpå kan alle ri hinderfritt. Versatile Western Riders blir der til ca. 15.00. -Om du er nybegynner, kan vi gi en introduksjon til westernridning.

OBS! Om du kommer fra annen stall, koster det kr. 100,- pr hest for leie av ridehus.