Vil du være med i styret i WRAN?

Vil du være med i styret i WRAN?

WRAN trenger nye styremedlemmer. WRAN er paraplyorganisasjon for alle westernklubbene i Norge. Deres arbeid er viktig for oss. De lager regelbok, arrangerer kurs, utdanner stevnepersonell med mer. Les mer her: WRAN