Reining

Denne grenen krever en meget lydig, smidig og balansert og rask hest.
Man skal vise frem:

* sirkler i ulike størrelser og tempo
* Galoppbytter
*Dype stopp-(sliding stop)
* Rygging
* Vendinger og roll-back
* Bakdelsvendinger i galopp (Spin)
Her bedømmes hestens  smidighet ,vilje og hvor lett den behersker mønsterene. Momentene er utledet fra de en kveghest måtte kunne for  å følge med og lede en ku.

slidestop2007

Slidestop!