Trail

Klassen blir bedømt ut fra hestens evne til å forsere hindere, med vekt på oppførsel, innstilling, respons på rytteren og kvaliteten på øvelsene.

Man skal passere et antall hinder (minst seks) som er tatt ut fra hindringer du bla. kan møte i naturen eller i arbeid på en ranch. Selv om disse hinderne i dag ikke minner så mye om naturhinder så er det likevel en sammenheng i utføring. Obligatoriske hindere er bommer (minst fire), ri gjennom en grind/port, og rygge-hinder. I et rygge-hinder må man ofte rygge mellom bommer og/eller kjegler i forskjellige mønstre. I tillegg til obligatoriske hinder skal det være minst tre valgfrie hinder. Dette kan f.eks. være å ri over en lite trebro, sidepass, vending inne i liten firkant, bære ting fra ett punkt på banen til et annet, eller ta av og på regnfrakk. Spranghinder er ikke tillatt.

Hestens form og gangart mellom hindrene bedømmes også. Hesten skal utføre alle gangartene, skritt, jog/trav og galopp på løs tøyle, men i form, og i et rolig kontrollert tempo som i de andre ridegrenene. Trail er en gren hvor hesten må være meget lydig for hjelperne og disiplinert. Ellers er det også her viktig at utstyret er tilpasset rett og skal se helhetlig ut. Utsmykkede saler/hodelag og rytterbekledning er vanlig.

Poeng-setting i trail tar utgangspunkt i 70 poeng, og så får man trekk eller pluss for hver øvelse ettersom hvordan gjennomføringen er. Poengsummen 0 på en øvelse regnes som normal eller tilfredsstillende utførelse. Regelboka spesifiserer en del feil man får trekk for, f.eks trekkes det 1/2 poeng for lett berøring av bommer. Alvorlige feil i trail (som gir 0 poeng i sluttsum) er blant annet å ri feil bane, eller ri et hinder på annen måte enn det som står i mønsteret.

 

Passering av grind i trail.

Passering av grind i trail.